Klaslezen: lagere school onbeperkt (1 jaar)

Dit abonnement kost 199 euro (exclusief btw) en is geldig voor één vestigingsplaats. Betaling gebeurt na bestelling via factuur. Er vindt geen automatische verlenging plaats, het abonnement loopt aan het einde van het schooljaar af en dient dan handmatig hernieuwd te worden. Indien je Klaslezen wil gebruiken in meerdere vestigingen van de school, moet je per vestiging een abonnement kopen en je krijgt dan een Klaslezen-account per vestiging.

Lees meer ...
€ 0.00