Klaslezen: secundaire school onbeperkt (1 jaar)

Dit abonnement kost 599 euro (exclusief btw). Betaling gebeurt na bestelling via factuur. Er vindt geen automatische verlenging plaats, het abonnement loopt aan het einde van het schooljaar af en dient dan handmatig hernieuwd te worden.

Klaslezen is een onlineplatform voor digitaal lezen op school.

Lees meer ...
€ 0.00