Aan de slag met Operatie Bloemenbuurt

Over Operatie Bloemenbuurt

Serkans moeder is ziek. Hij wil haar helpen de doktersrekening te betalen, maar daar heeft hij geen geld voor. De oplossing die hij bedenkt, brengt hem in de penarie. Nu heeft hij zelf hulp nodig. Wie weet heeft zijn omgeving wel meer begrip voor hem dan hij denkt?
Een spannend en ontroerend boek dat aan het denken zet over de aannames die we over elkaar hebben en de keuzes die je maakt.

Vragen en opdrachten bij het verhaal

Het educatieve gedeelte bij ‘Operatie Bloemenbuurt’ bevat vragen en opdrachten die je als leerkracht kunt gebruiken in de klas. Uiteraard kunnen lezers ook buiten de school aan de slag gaan met deze educatieve benadering.

Elk hoofdstuk behandelt een specifiek thema. De vragen en opdrachten zijn bedoeld ter inspiratie en als opmaat tot een gesprek met de groep. Iedere week kan er bijvoorbeeld op die manier een apart thema worden behandeld. De schrijflijnen zijn een aanzet tot ruimte voor een antwoord. Uiteraard kan de leerkracht een eigen creatieve wending geven aan die opzet.

Het leerdoel per hoofdstuk is gericht op verdiepend lezen, reflecteren en leren van de acht personages, die allen staan voor een ander thema: invloed, vertrouwen, luisteren, empathie, moed, grenzen, harmonie en realiteit. Wat ervaart de jonge lezer tussen de regels door? Door bij elk hoofdstuk langer stil te staan bij de inbreng van het personage en de positie die de lezer daarbij inneemt, kunnen zowel het kind als de groep nog meer meenemen van het boek.

De volledige lesbrief kan je hieronder downloaden.

Download bestanden