Klaslezen

Wat is Klaslezen?

Klaslezen is een onderdeel van Clavis Plus. Clavis Plus is een gloednieuw project van Clavis Uitgeverij rond digitaal lezen op school. Vanaf nu kunnen de kinder- en jeugdboeken van Clavis op elk moment en op elk toestel geraadpleegd, gelezen of geprojecteerd worden. Klaslezen is zeer eenvoudig te gebruiken en vereist geen technische installatie.

Hoe ondersteunt Klaslezen begrijpend lezen?

Klaslezen is een hefboom om te komen tot een actief leesbeleid op school met focus op begrijpend lezen. Deelnemende scholen worden begeleid in het werken met het platform en het gebruiken van nieuwe werkvormen. Voor een overzicht van de workshops, zie: willewete.be

Voor wie is Klaslezen bedoeld?

Klaslezen is ontwikkeld voor het onderwijs: zowel kleuterscholen als lagere scholen en secundaire scholen. De gebruikers zijn de leerkrachten en de leerlingen. Ook bibliotheken en instellingen voor hoger onderwijs (vb. lerarenopleiding) kunnen gebruik maken van Klaslezen. De boeken kunnen in de klas gelezen worden maar ook door de leerlingen thuis.

Welke boeken vind ik op Klaslezen?

Clavis heeft besloten zijn hele fonds van kinder- en jeugdboeken online ter beschikking te stellen van het onderwijs. Daarnaast worden ook verrijkte titels aangeboden, dat zijn ingesproken en geanimeerde prentenboeken. Later volgen ook nog interactieve boeken*. Momenteel zijn reeds meer dan 1 700 titels beschikbaar. Voorlopig zijn het vooral boeken van Vlaamse en Nederlandse auteurs, vertaalde titels uit het buitenland kunnen in een latere fase volgen. Clavis publiceert jaarlijks honderden nieuwe kinderboeken. Vanaf de dag van publicatie in de boekhandel staan deze nieuwe titels ook online beschikbaar op Klaslezen. De scholen beschikken dus op elk moment over de allernieuwste boeken.

Wordt het papieren boek vervangen door digitaal lezen?

Het papieren boek zal blijven bestaan omdat er tal van voordelen aan verbonden zijn, zoals de rust die uitgaat van papier, de kwaliteit van drukwerk in hoge resolutie en op groot formaat, de aangename ervaring en verhoogde aandacht die tastbaarheid biedt, de eeuwigheidswaarde van een boek, enzovoort. Digitaal lezen heeft echter enkele praktische voordelen, zoals het gewicht, het altijd-beschikbaar-zijn, het projecteren op een digibord in de klas, het lezen onderweg op een smartphone, het toevoegen van audio en video, enzovoort. Daarom zullen beide vormen naast elkaar bestaan.

Wat zijn enkele voordelen van Klaslezen?

 • Klaslezen biedt een hefboom voor 'begrijpend lezen'
 • Klaslezen maakt het lezen op school 'zichtbaarder'.
 • Klaslezen speelt in op acties van de overheid zoals Digisprong en Leesoffensief
 • Klaslezen biedt toegankelijkheid: lezen overal, op elk moment, op elk toestel
 • Klaslezen brengt het hele fonds van de uitgeverij direct in de klas, inclusief de meest recente uitgaven
 • Klaslezen biedt ook verrijkte boeken: ingesproken of geanimeerde prentenboeken
 • Klaslezen laat projectie toe op groot formaat (flatscreen, beamer of digibord)
 • Klaslezen laat groepslezen toe: de hele klas kan eenzelfde boek gelijktijdig lezen (in duo, in groepjes, met de hele klas…)
 • Klaslezen laat toe om prentenboeken en leesboeken in te zetten in álle vakken (vakoverschrijdend)
 • Klaslezen biedt mogelijkheden om differentiërend te werken
 • Klaslezen biedt hulpmiddelen voor kinderen met leesmoeilijkheden (dyslexie, kleurenblindheid, ondertiteling*, vertaling*…)
 • Klaslezen laat toe om leesclubs op te starten (voorgezeten door een leerkracht of door een leerling)
 • Klaslezen biedt workshops aan ter begeleiding van leerkrachten
 • Klaslezen organiseert landelijke activiteiten ter stimulering van het lezen bij kinderen (zomerlezen*, nationale leeswedstrijd*…)

* in ontwikkeling

Hoeveel kost Klaslezen?

Voor lagere scholen en voor secundaire scholen is het gebruik van Klaslezen gebaseerd op credits. Credits geven leesrechten voor de duur van één schooljaar. Credits worden vooraf aangekocht via de webshop. Elk boek kan beperkt ingekeken worden gedurende de gratis leestijd. Indien een individuele gebruiker beslist om verder te lezen nadat de gratis leestijd is verstreken zal automatisch één credit vervallen. Een credit verschaft aan een individuele gebruiker leesrecht voor één boek gedurende het actuele schooljaar. Het aantal resterende credits staat steeds vermeld. De school kan op ieder moment beslissen om extra credits bij te kopen. Op het einde van het schooljaar, dat is op 15 augustus van het lopende schooljaar, vervallen alle resterende credits. Credits kunnen niet overgedragen worden naar het volgende schooljaar.

Voor kleuterscholen is het gebruik van Klaslezen geregeld met een jaarprijs. De kleuterschool verkrijgt dan onbeperkte toegang tot alle beschikbare boeken gedurende één schooljaar.

In geval van schoolgroepen of fusiescholen met meerdere kleuterscholen moet per schoolvestiging het forfaitair bedrag betaald worden.

Basisscholen die toegang tot Klaslezen wensen voor zowel de kleuterschool als de lagere school dienen enerzijds het forfaitair bedrag te betalen voor de kleuterschool en anderzijds een zelf te bepalen aantal credits te kopen voor de lagere school.

Kunnen paswoorden worden gedeeld?

Nee, paswoorden zijn strikt individueel en geheim, en mogen nooit worden gedeeld met anderen. Indien Klaslezen misbruik detecteert, behoudt de gebruiker toegang tot de publieke informatie op het platform maar kunnen de boeken niet langer worden gelezen. Onder meer kan elke gebruiker maar op één toestel tegelijk lezen. Indien de gebruiker op een tweede toestel wil verder lezen, dan dient hij/zij elk openstaand boek op het eerste toestel af te sluiten of de applicatie daar te verlaten.

Hoe verkrijgt mijn school toegang tot Klaslezen?

De school beslist wie als 'administrator' zal optreden namens de school. De administrator zal online de bestelling plaatsen en de school registreren en configureren.

Eerst zal de administrator zichzelf registreren op www.clavisbooks.com. Klik op het icoontje uiterst rechts bovenaan op het browserscherm, vul je gegevens in en klik op 'registreer een account'. Je wordt nu automatisch ingelogd.

Tik vervolgens in de applicatie de zoekterm 'klaslezen' en selecteer het vignet met het aantal credits dat je wenst te kopen, bijvoorbeeld 'Klaslezen 100 credits'. Opgelet: een aankoop van credits kan niet gemengd worden met andere aankoop. Ga naar het winkelkarretje, voer alle gegevens van de school in en ga over tot aankoop. Daarbij zal gevraagd worden naar betalings- en facturatiegegevens van de school, en ook naar het 'aantal leerlingen' en de 'schoolcode'. Het aantal leerlingen is het aantal leerlingen in één vestiging. Indien het precieze aantal leerlingen op het moment van bestellen nog niet gekend is mag hier het aantal leerlingen van het voorbije schooljaar worden ingegeven. De schoolcode is het vestigingsnummer van (deze afdeling van) jouw school. Het vestigingsnummer telt 10 cijfers en vind je in het KBO register De bestelling wordt bevestigd per e-mail.

Merk op: in feite staat het vignet voor een virtueel product. Jouw bestelling wordt op deze manier uitgevoerd maar er zal niet online worden afgerekend (0 €). De financiële dienst van Clavis zal automatisch op de hoogte worden gebracht van jouw bestelling en een factuur per e-mail toesturen. Pas nadat deze factuur door de financiële dienst van jouw school door overschrijving is betaald, zal het aantal bestelde credits effectief worden geactiveerd. Vanaf dan kan je de boeken niet alleen inkijken maar ook volledig lezen.

Door bovenstaande handelingen is de school geregistreerd en geabonneerd gedurende één schooljaar. De administrator zal nu een extra icoontje 'klaslezen' zien verschijnen rechts bovenaan op het browserscherm. Deze knop geeft toegang tot alle boeken ('Klaslezen'), maar ook tot het configureren van de structuur van de school met haar klassen en haar leerlingen.

Wat is de login procedure voor leraren en leerlingen?

Bij registratie zal de administrator zijn gegevens invoeren: e-mail adres, voornaam, achternaam, wachtwoord.

Bij de (eerste) bestelling van credits zal de administrator volgende gegevens van de school invoeren: betalingsgegevens, facturatiegegevens, schoolcode (vestigingsnummer), aantal leerlingen (in deze vestiging).

De administrator zal vervolgens (of op een later moment) de klassen van de school configureren. Klik op het icoontje 'klaslezen' rechts bovenaan en selecteer 'leerkrachten'. Eerst wordt elke leerkracht ingevoerd: roepnaam, voornaam, achternaam en e-mailadres, accounttype (kleuterklas, klas lagere school, klas middelbare school). Vervolgens selecteer je 'klaslijsten' en voer je de klassen in, bijvoorbeeld: Klas 1A, Klas 1B, Klas 2A, Klas 2B, Klas 3, Klas 4, en Klas 6. Vervolgens koppel je aan elke klas een (of meerdere) leerkracht(en). Tot slot kan de administrator ook de leerlingen per klas opsommen, of hij kan dit overlaten aan elke leerkracht. Er kunnen op de school ook één of meer boekenclubs worden opgestart.

Alle ingevoerde leerkrachten krijgen een e-mail om hun wachtwoord in te stellen. Controleer zeker je spam-box als je niet meteen een e-mail kan terugvinden. Elke leerkracht kan dan op zijn beurt inloggen op Klaslezen en rechts bovenaan via het icoontje 'klaslezen' kiezen uit: klaslezen, klaslijsten, leesclubs.  Via 'klaslijsten' ziet de leerkracht de toegewezen klassen. De leerkracht kan de leerlingen in deze klas toevoegen (tenzij de administrator dit reeds heeft gedaan). Dit kan leerling per leerling gebeuren, ofwel wordt een lijst (CSV) van alle leerlingen in bulk geïmporteerd. Per leerling hoeft enkel de naam worden ingevoerd. Het systeem genereert automatisch een paswoord voor elke leerling. De leerkracht kan de lijst met alle leerlingen en hun wachtwoord op ieder moment afprinten. Hij/zij kan deze (fysiek) opknippen in strookjes en elke leerling zijn strookje individueel overhandigen. 

Elke leerling kan inloggen door te kiezen voor 'Klaslezen? Log in als leerling' en de volgende gegevens in te voeren: schoolcode, klas, naam, wachtwoord.